JAARLIJKS VERLOF VAN 18 JULI TOT EN MET 24 AUGUSTUS