Privacy & Cookie Statement

Deze website is een initiatief van Cobra Music BV, De Tuin van Jos, met maatschappelijke zetel te Brecht, Overbroekstraat 25A, ondernemingsnummer 0425.053.703. Elke bezoeker wordt geacht van de onderstaande voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Cobra Music behoudt zich het recht voor om op elk moment onderstaande voorwaarden te kunnen aanpassen. 

1. Inhoud en gebruik van de website

De vennootschap streeft ernaar om alle informatie zo actueel en volledig mogelijk via website weer te geven. Mochten er toch onvolmaaktheden optreden zal de vennootschap  alles in het werk stellen om dit zo vlug mogelijk te verhelpen maar kan deze geenszins aansprakelijk gesteld worden de eventuele schade – van welke aard ook - die hieruit zou kunnen voortvloeien.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van de vennootschap . De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de vennootschap  verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet verplicht is.

3. Privacy

A. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De vennootschap  wil respect opbrengen voor het privéleven van elke persoon die met haar in contact komt en waarborgt dat de door u verstrekte gegevens enkel intern gebruikt zullen worden en in geen geval verstrekt zullen worden aan derden. De vennootschap heeft dan ook alle technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen tegen de toegang van anderen. U hebt steeds het recht op toegang, verbetering en schrapping van uw gegevens.

De vennootschap  verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  • Het aanleveren van onze nieuwsbrief, indien aangemeld;
  • Het contacteren van bezoekers die een bericht hebben gestuurd met vraag naar info of bestelling. 
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

B. Cookies en actie tags

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeeld hiervan zijn cookies. Hiermee worden een aantal zaken vastgelegd en worden gegevens voor statistieken bijgehouden. Onze cookies gebruiken we voornamelijk om de site optimaal te laten functioneren. De action tags gebruiken we met als doel informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, zoals hoeveel keer een specifieke pagina bekeken wordt. Door zowel cookies als actie tags te gebruiken verkrijgen we waardevolle informatie om onze website en onze online-aanbiedingen te verbeteren en om de doeltreffendheid van onze website te meten.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.


Het is mogelijk om een internetbrowser in te stellen om eerst een waarschuwing te tonen voordat een cookie wordt opgeslagen. Tevens kan de browser worden ingesteld om alleen cookies van derde partijen te weigeren. Als laatste kan het plaatsen van cookies volledig worden geblokkeerd, dan kan de werking van onze website echter niet meer volledig worden gegarandeerd. Dit omdat informatie uit sommige cookies benodigd is voor een goede werking, het betreft hier dan een functionele cookie.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Zodra je je dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.
Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Kwekerij De Tuin van Jos BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

4. Geschillen

In geval van betwistingen is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen territoriaal bevoegd.

5. Betaling

Bij het Kwekerij De Tuin van Jos kan u betalen met geld, bancontact of met kredietkaart. Wij aanvaarden ook Ecocheques!